Uitkijktoren, de stand van zaken!

| 5 February 2019 | 0 Comments

houtenuitkijktorern

Na de oproep aan de bevolking om het laatste gat van € 15000 te dichten, mogen we tevreden constateren, dat die som ook nagenoeg is binnengekomen. Nog steeds komen er toezeggingen binnen, dus dát gaat lukken! Wat meer tijd nodig heeft, zijn de ambtelijke procedures. Nog steeds is er druk overleg (soms dagelijks, via mail of telefoon) met mensen van de gemeente, van Landschap Overijssel, van de provincie. En alles heeft dan weer inzagetijd nodig.

Duidelijk lijkt te worden, dat we de streefdatum: vóór 15 maart, (broedseizoen!) niet gaan halen, we mikken nu op zomer van dit jaar. Ook willen we zorgvuldig en met respect omgaan met de wensen van de direct aanwonenden. Daarom: we maken er geen haastklus van, maar stevenen langzaam, maar zeker af op de voltooiing van ons jubileumjaar. We houden u op de hoogte! Werkgroep Uitkijktoren: Martin Dijkman, Walter Hobert, Annie Haubtmeijer, Stefan Tijs en Arend-Jan Koning + bestuur Luttenberg 700 jaar.

Categorie: Algemeen

Geef je reactie