Ter overname aangeboden

| 30 April 2019 | 0 Comments

Ter overname aangeboden aan nieuwe vrijwillgers: ons dorpsblad Alleman en de nieuwswebsite De Parel van Salland.

Het bestuur van de stichting ALLEMAN en de stichting De Parel van Salland zijn beide op zoek naar opvolging.  ALLEMAN, 44 jaar geleden opgericht, bestaat uit drie bestuursleden met elk een taak. Naast het bestuur werken we met typistes, een drukker, een vouwer en bezorgers. Alleman komt 48 keer per jaar uit. Tanja Holtmaat ontvangt al jaren de kopie en zorgt dat dit bij de typistes komt. Ze verzorgt het rooster voor de typistes en waakt ervoor dat Alleman een kort nieuwsblad blijft met niet al te lange stukken (tijd ongeveer 1 uur/week). Ineke Dijkman verzorgt de ledenadministratie (ca 750 abonnementen) en de aansturing van de bezorgers (tijd ongeveer 7 dagdelen/jaar). Jan Booijink is de voorzitter/penningmeester,(tijd ongeveer 6 dagdelen per jaar). Vergaderen doen we naar behoefte en dat is ongeveer 1x per 3 jaar. Al met al een zodanige organisatie, dat deze met minimale inspanning te runnen valt. (En het daarom al zo lang heeft volgehouden!)

Logo_Luttenberg

Parel van Salland is in 2012 opgericht. Op dit moment zijn er twee bestuursleden: José Oosterlaar en Niek Veldkamp. Daarnaast zijn er nog twee vrijwilligers, die zich naast het bestuur redactioneel bezig houden met de website. De Parel van Salland heeft de afgelopen jaren bewezen in een behoefte te voorzien en zal, gezien de toenemende digitalisering, ook in de toekomst nog belangrijker gaat worden voor Luttenberg. Het bestuur van de PvS vind het tijd worden voor nieuw elan en nieuwe redactionaire input. Het redactie-element kost de meeste tijd:  gemiddeld circa 7 uur per week, te verdelen over meerdere redactieleden.

Onafhankelijk van elkaar waren beide besturen bezig te bekijken hoe nu verder. Gezamenlijk is er een werkgroepje onder leiding van Jenneke van Doesburg bezig om te kijken of er een nieuw orgaan te vormen is, dat aan de slag wil met  de toekomstige nieuwsvoorziening: op papier en online, in ons dorp Luttenberg. Hiervoor beleggen we een bijeenkomst op dinsdagavond 21 mei om 20.00 uur in Elckerlyc voor enthousiaste geïnteresseerden.  Het doel van deze avond is dus:  het vinden van ca 5 personen die zowel ALLEMAN alsmede de PAREL van SALLAND vorm en inhoud geven. Meld u aan voor deze avond. Graag aanmelden via de mail : doesburgjwvan@gmail.com

Bestuur Parel van Salland en bestuur Alleman.

Categorie: Algemeen

Geef je reactie