Sociale kaart Luttenberg

| 27 May 2016

Sociale kaart luttenbergIn alle kernen van Raalte is of wordt een kernteam opgezet. De kernteams zijn een initiatief van de gemeente Raalte. In het kernteam zijn vertegenwoordigers van verschillende organisaties vertegenwoordigd die in een kern actief zijn. Zowel professionals als vrijwilligers. Ook Luttenberg beschikt nu over een sociale kaart.

Logo_Luttenberg

Kernteams hebben een signalerende functie. Wat speelt er in Luttenberg, waar is behoefte aan op het gebied van zorg of welzijn? Ze brengen de verbinding tussen inwoners en voorzieningen tot stand en geven advies over de mogelijkheden die er in Luttenberg zijn op het gebied van ondersteuning, zorg en welzijn. Er vindt afstemming plaats tussen vrijwilligers, professionals en de gemeente. Aandachtspunten hierbij zijn: Hoe kan iemand langer en veilig zelfstandig thuis wonen, hoe kunnen we de mantelzorg betrekken en hoe kan thuistechnologie hierbij helpen.?

Het Kernteam in Luttenberg heeft een sociale kaart gemaakt van de organisaties die in Luttenberg actief zijn en hoe inwoners zich hiervoor aan kunnen melden. Klik op de onderstaande link voor de sociale kaart.

Sociale kaart luttenberg

Kijk voor meer informatie op www.sociaalloketraalte.nl. Bij het Sociaal Loket Raalte kunnen inwoners en professionals terecht voor vragen op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Sociaal Loket Raalte is een platform voor vragen, maar ook om ervaringen te lezen en delen.

Categorie: Algemeen, Kernteam

Comments are closed.