Samenvatting najaarsvergadering Plaatselijk Belang

| 24 November 2018 | 0 Comments

De opkomst voor de vergadering was bijzonder goed. Linda Maatman en Silvo Maatman zijn afgetreden, Renate Grefelman is herkozen tot voorzitter. Nieuwe leden zijn Roelof Schuring en Erwin Otten.We zijn druk bezig met een nieuwe website zodat PB meer zichtbaar is en gemakkelijker te vinden voor iedereen.

Erik Nijenhuis heeft het financiële jaarverslag voorgelezen. Dit is akkoord bevonden. De contributie gaat omhoog van 3,00 naar 5,00 euro per jaar. We zijn in overleg met de gemeente over nieuwe woningbouw. Daarvoor moet er eerst onderzoek gedaan worden naar de behoefte hiervan. In een ander artikel leest u hoe u mee kunt doen met de enquête.

Maria-oord vordert gestaag. In principe worden de koopappartementen eind januari opgeleverd, de huurappartementen 1 mei. Er zijn plannen voor de omgeving van Maria-oord; de tuin met het bos rondom wordt opgeknapt en verjongd. Ook het processiepad wordt meegenomen in de plannen. Er komt een zandpad vanaf het Gerrit Norpplein naar Elckerlyc, zodat er een rondje ontstaat. Verder zal er de komende jaren gewerkt worden aan het straatwerk enz. Op 18 feb 19 zal de buurtbus gaan rijden, van Lemelerveld via Luttenberg naar Raalte toe. Ben vd Sligte is contactpersoon. U kunt zich bij hem aanmelden als vrijwilliger. Renate vertelt over de nieuwe rol van PB. We hebben geprobeerd alle organisaties in Luttenberg in kaart te brengen en deze geclusterd. Elk PB-lid heeft 2 clusters onder zijn hoede. De bedoeling is om 1 a 2 keer per jaar met dit cluster samen te komen en te bekijken wat de wensen zijn. Kan PB hier iets in betekenen?

De rol van PB is vooral verbindend, faciliteren, adviseren en dorpsplan opstellen naar de gemeente toe. Heeft u vragen of wilt u lid worden van PB? Stuur dan een email naar schotmancarla@gmail.com. Kijk ook op facebook plaatselijk belang voor actuele info. We hopen dat de nieuwe website binnenkort online is.

Groet Plaatselijk Belang

Plaatselijk Belang

Categorie: Algemeen, Plaatselijk belang

Geef je reactie