Najaarsvergadering Plaatselijk Belang

| 9 November 2017

Plaatselijk Belang Luttenberg houdt haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering dit jaar op donderdag 23 november. De vergadering vangt aan om 20.00 uur in Elckerlyc.

Logo_Luttenberg

Op de agenda staan onder meer het financiële en algemene jaarverslag. Voor de bestuursverkiezing is er een lid reglementair aftredend, niet herkiesbaar. Kandidaten kunnen zich tot donderdag 23 november 20.00 uur melden bij een van de bestuursleden. Ook gaan we deze avond in op de ontwikkelingen van Stichting Luttenberg Woont, DOP gelden, Microkrediet en staan vele andere interessante onderwerpen op de agenda.

Genoeg reden om u te laten informeren over de laatste ontwikkelingen in Luttenberg.

U komt toch ook?

Bestuur PB Luttenberg

Categorie: Algemeen

Comments are closed.