Kleine historie van de grot in Luttenberg, deel 1

| 22 September 2015

In een 3-tal artikelen vertellen we de belangrijkste feiten over de geschiedenis van de grot in Luttenberg, welke plechtig wordt herdacht op zondag 11 oktober 2015.

Deel 1.

In 1906 werd Petrus Butzelaar pastoor in Luttenberg. In die tijd bracht paus Pius X veranderingen aan in de viering van de verschillende feestdagen. Door deze verandering kwam ook sacramentsdag als zondag te vervallen. Dit gaf de laatste stoot aan een reeds lang bestaand plan om een processie op te richten. Enkele jaren later maakte de pastoor onder beide H. Missen zijn plannen bekend. Ieder huisgezin zou vijf dagen werken of vijf gulden betalen. Ieder huisgezin uit onze parochie deed mee  en begin november 1912 werd met de aanleg van het processie pad door de pastorietuin begonnen. Er moest heel wat werk verzet worden onder leiding van de pastoor. Ondanks strenge vorst, sneeuwbuien en veel regen werkt men de hele winter door. De kom van het dorp werd er veel fraaier op. Er werden  namelijk veel nieuwe bomen geplant. De beuken en  eiken zijn nog steeds karakteristiek voor de aanblik van de kom van ons dorp. Op sacramentsdag van het jaar 1913 kon voor de eerste maal de plechtige processie worden gehouden. Wat een dag! Geen wonder, dat de mensen in grote getale opgekomen waren om dit mee te maken. Maar de pastoor had 1 wens, zoals hij zelf vertelt “ Het is mijn streven de processie van jaar tot jaar met meer luister te houden “ Zo geschiedde. Zou een grot, een Lourdes Grot niet prachtig staan aan het nog jonge pad!

In 1914 vierde Pastoor Butzelaar zijn 25-jarig priesterfeest. Bij gelegenheid van dit feest werd een ruime som geld bijeengebracht voor de bouw van een grot van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Het was nog niet voldoende , maar eind augustus 1914 werd toch begonnen met de bouw van de grot. De boeren en hun zonen hielpen wederom. Zondags werd door de pastoor vanaf de preekstoel afgelezen wie helpen moest. Het was weliswaar niet verplicht te komen, maar zonder meer werd verwacht, dat men kwam. Metselzand  werd gehaald vanaf een schip , dat in het kanaal tussen Raalte en Lemelerveld aangemeerd lag, waarschijnlijk bij de Maatmansbrug . Er werd gewerkt met een aannemer uit Utrecht, die waarschijnlijk niet wist, dat het metselzand toen in die tijd gewoon uit de Luttenbergse berg werd gehaald. Het Mariabeeld kwam uit het atelier van de firma Cuypers te Roermond. Het monumentale ijzeren hek is gemaakt door onze eigen smid. Gerardus Oortwijn. Het gehele werk werd voltooid in de maand September 1915. Er is dus iets meer dan  een jaar aan gewerkt. De wijding van de grot werd nu bepaald op Rozenkranszondag. Vooraf ging een Triduüm van 3 dagen.

Het was een prachtige zondagavond , niets stoorde de stilte, zodat de krachtige stem van de predikant  klonk over Luttenberg.  De plechtige wijding werd verricht door de Zeereerwaarde Heer G.B. Eekwielens, deken van Zwolle. Na de wijding, waarbij ruim 400 mensen aanwezig waren trok men onder het zingen van Marialiederen naar de Kerk. Het werd afgesloten met een plechtig lof met Pauselijke zegen en Te Deum Laudamus.

Mariagrot

Hieronder staan enkele mensen op de foto bij de Mariagrot. Wie zijn dit? En bij welke gelegenheid?
oude foto's 2 007

Categorie: < 1949, Algemeen

Comments are closed.