Hulp nodig?

| 22 June 2016

Sociale kaart luttenberg (1)In alle kernen van Raalte is of wordt een kernteam opgezet. De kernteams zijn een initiatief van de gemeente Raalte.  In het kernteam zijn vertegenwoordigers  van verschillende organisaties vertegenwoordigd die in Luttenberg actief zijn. Zowel professionals als vrijwilligers. Kernteams hebben een signalerende functie. Wat speelt er in Luttenberg, waar is behoefte aan op het gebied van zorg of welzijn? Ze brengen de verbinding tussen inwoners en voorzieningen tot stand en geven advies over de mogelijkheden  die er in Luttenberg zijn op het gebied van ondersteuning, zorg en welzijn. Er vindt afstemming plaats tussen vrijwilligers, professionals en de gemeente.

Aandachtspunten hierbij zijn: Hoe kan iemand langer en veilig zelfstandig thuis wonen, hoe kunnen we de mantelzorg betrekken en hoe kan thuistechnologie hierbij helpen.?

Het Kernteam in Luttenberg heeft een sociale kaart gemaakt van de organisaties die in Luttenberg actief zijn en hoe inwoners zich hiervoor aan kunnen melden

Sociale kaart luttenberg (1)

Categorie: 112

Comments are closed.