Hoe was dat toch vrogger….

| 20 July 2013

De karke, het geleuf, de priesters, nonnen, pastoors en kappeloans… Het zat in het dagelijks leven ingebakken. Al van jongs af an werd ie oppevoed met Jezus, Maria en alle heiligen. Kinderties edeupt, communicantjes, het vormsel, met naor de misse, deur de wekke, op zoaterdag en op zundag. Misdienaar wezen, zingen op ’t koor, biechten en bidprenties, ’t heuren d’r allemaol bie!

Wil ie ut nog eens goed bekieken, het feest van herinnering metmaken? Dat kan, ie bent van harte welkom (en dat geldt veur álle Luttenbergers!) op zoaterdag 27 juli bie de tentoonstelling in de karke (van 10 uur veur de middag tut 5 uur noa de middag) en ok op zundag 28 juli, dan is der een misse met víef Heren, noa de viering drinkt wie dan koffie met krentenstoete en krie’j een borreltie, der is soep en breudties , tied om mekare te ontmoeten , bie te proaten en töt 3 uur ku’j nog in de karke kieken noar alle deupjurkies, wiejwaterbakkies, kandelaars en misgewaden. Kieken kost niks, met etten ok niet, maor dan muj’ow effen opgeven biej Bernadet Logtenberg, tel. 301816, te mailen naar bernadetlogtenberg@hotmail.com of een brieffie bij Bernadet in de busse te doen: Wispelweg 27 Luttenberg.

Nogmaals: álle Luttenbergers, jong of old, geleuvig of niet, iedereen is uut eneudigd!

Categorie: 175 jaar Kerkdorp

Comments are closed.