Enquete woningbehoefte Luttenberg

| 24 November 2018 | 0 Comments

Het Plaatselijk Belang Luttenberg is bezig de woningbehoefte in Luttenberg in kaart te brengen. Samen met de gemeente Raalte willen we inventariseren waar in de komende jaren behoefte aan is. Het gaat om welke soort woningen er gebouwd zouden moeten worden, hoeveel en in welke prijsklasse? Voor welke leeftijdscatagorie?

We stellen het erg op prijs als elk gezin een formulier (en zo nodig meer formulieren als er jongeren boven de 16 jaar thuis wonen) zou willen invullen. Er zijn extra formulieren te krijgen bij Coop Alfring. Ze liggen bij de brievenbus van Plaatselijk Belang (bij de inpaktafel) U kunt het formulier daar ook inleveren.

Tevens is er de mogelijkheid om de enquete digitaal in te vullen op https://www.onderzoekdoen.nl/enq/?f=49703 De sluitingsdatum is 1 januari 2019.

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de bestuursleden van Plaatselijk belang of stuur een mail naar bestuur@pbluttenberg.nl
Groeten Plaatselijk Belang Luttenberg

Categorie: Algemeen

Geef je reactie