Een herinneringsboom in elke buurt

| 9 January 2018

Beste Luttenbergers,

In 2017 hebben we via Alleman u 2x geinformeerd over een mooie, grote herinneringsboom die we gaan plaatsen in het midden van de dagcamping, die geheel opnieuw wordt aangelegd. De tekening, die  de landschapsarchitect van Landschap Overijssel in samenspraak met de Gemeente Raalte hiervan heeft gemaakt ziet er prachtig uit. Er wordt een hele mooie halfronde bank, geschikt voor minimaal 10 personen bij geplaatst met een vrij grote plaquette met de tekst, waarin “Luttenbergh” voor het eerst wordt genoemd in het Latijn, met de Nederlandse vertaling ernaast, alsmede een algehele beschrijving van het gebeuren van destijds uit 1318. En later ook een informatiebord over de activiteiten, die in 2018 hebben plaatsgevonden bij het 700-jarig jubileum.

boom

 

Wij bieden de buurtschappen en straten de mogelijkheid om ook zo’n herinneringsboom in de buurt te plaatsen. Deze herinneringsbomen zijn  3 meter hoog en de keuze is gevallen op een type lindeboom, dat al vaak vanaf de oudheid  centraal in dorpen voorkwam.

Ook komt er dan een mooie plaquette bij te staan, zoals ook bij de centrale herinneringsboom. En dan zou het ook erg mooi uitkomen, als hier een mooi bankje, een ronde bank of een bank naar eigen keuze wordt bijgeplaatst.

 

Met de Gemeente Raalte is afgesproken, dat de buurt de locatie mag aanwijzen. Vervolgens gaat de Gemeente Raalte dan in overleg met Het Bestuur van de Stichting en de bewoners bekijken of op deze plek dan de boom geplant kan worden of dat het beter is de boom op een alternatieve plek  te plaatsen.

 

Op de Nationale Boomplantdag op woensdag 21 maart 2018 worden de bomen geplant, waarbij de Gemeente Raalte op deze dag al haar medewerking zal verlenen aan Luttenberg.

Een bijzondere gebeurtenis, zowel op de centrale plek, als op de locaties in de buurten, waar men tot in de lengte van dagen kan nagenieten van de gebeurtenissen rond het 700-jarig jubileum van Luttenberg.

bankje1

 

De kosten van de boom, het planten van de boom, de plaquette en de helft van de kosten van de bank komen voor rekening van de Stichting. De eigen bijdrage van de buurt bedraagt  50% van de kosten van de bank. Echter; de buurt mag zelf ook een eigen bank maken. Op de achterzijde ziet u de mogelijkheden van de banken en de prijs van deze banken. De buurt betaalt de helft van deze prijs als eigen bijdrage.

 

Opgave uiterlijk 5-2-2018 aan het secretariaat van 700 jaar Luttenberg.

 

Opgave van      :  Buurtschap/straat……………………………………………………….

 

Contactpersoon :……………………………………            E-mail……………………………..

 

Voorkeurlokatie:………………………………………………………………………….

 

Bankkeuze        :……………………………………….        50% eigen bijdrag ad  € ……..,…..

 

 

Werkgroep Herinneringsbomen, Henk Holtmaat – Hennie Vrielink – Leo Kl. Toereers – Carla Schotm

bankje2

Categorie: Luttenberg 700

Comments are closed.