Dag van Ontmoeten

| 1 July 2013

Dag van Ontmoeten, Terugkijken in dankbaarheid en “Het rijke Roomsche Leeven”. Dat zijn de drie ingrediënten voor de feestelijke zondag 28 juli. In het kader van 175 jaar Kerkdorp Luttenberg is dit de dag waarop de historie van de kerk, de kerkgangers en de religieuzen uit ons dorp in het zonnetje worden gezet! Vroeger was het heel gebruikelijk dat er uit de toen grote gezinnen één of meerder kinderen zich gingen wijden aan God, priester, pater, broeder, kloosterzuster zouden worden. Deze mensen hebben hun leven lang hard gewerkt in de missie, de zorg, onderwijs of pastoraat. Van de 22 nog levende religieuzen, afkomstig uit Luttenberg, hebben velen gereageerd op onze uitnodiging en zijn 12 mensen nog vitaal genoeg om deel te nemen aan de Dag van Ontmoeten.

Op de zaterdag ervoor en ook op de zondag is de kerk versierd en ingericht met een mooie tentoonstelling van religieuze voorwerpen, doopjurkjes, misgewaden, wijwaterbakjes, communie- en bidprentjes en nog veel meer. Het zal voor veel Katholieken een feest van herkenning zijn!

De zondag begint met welkom met koffie, daarna is er een feestelijke mis (met maar liefst vijf Heren!) Hierna is het ontmoeten, bijpraten, samen lunchen en de middag wordt afgesloten met een plechtig Lof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U bent van harte uitgenodigd om deze dag mee te vieren! In verband met de koffie, broodjes en de soep, graag van te voren opgeven door te bellen naar Bernadet Logtenberg tel.  301816, te mailen naar bernadetlogtenberg@hotmail.com of een briefje bij Bernadet in de bus te doen: Wispelweg 27 Luttenberg.

 

Mensen die nog doopjurkjes hebben en die wel willen uitlenen neem contact op met Bernadet Logtenberg.

Categorie: 175 jaar Kerkdorp

Comments are closed.