Author Archive: ParelvanSalland

rss feed

Kernteam Luttenberg zet zich in voor leefbaarheid

Kernteam Luttenberg zet zich in voor leefbaarheid

| 18 November 2017 | 0 Comments

Binnen de gemeente Raalte heeft ieder dorp een eigen Kernteam.  In een Kernteam zitten inwoners uit het dorp of de buurt en medewerkers van zorg- welzijns- en  vrijwilligersorganisaties.  Samen zetten zij zich in om de leefbaarheid in het dorp te vergroten. Zo kijken ze naar hoe het in het dorp gaat op het gebied van […]

Lees verder

De Heuvelweg nu veiliger!

De Heuvelweg nu veiliger!

| 17 November 2017 | 0 Comments

De gemeente Raalte heeft het initiatief genomen de deel gemeenten te bezoeken en na te gaan wat er leeft onder de bevolking. Daarbij hebben zij  begin 2016 Luttenberg als eerste bezocht. Namens de bewoners heeft Jan Spil gepitcht om de Heuvelweg veiliger te maken.  Er was volgens hem geen sprake van het pseudo betrekken van […]

Lees verder

Oproep: digitale versie Luttenbergs volkslied

Oproep: digitale versie Luttenbergs volkslied

| 17 November 2017 | 0 Comments

Deze week hebben wij de onderstaande mail mogen ontvangen van Zorggroep Raalte. Mocht u in het bezit zijn van een MP3 of WAV bestand, dan kunt u dit mailen naar info@parelvansalland.nl. Wij verzorgen periodiek een muziekcafe voor de Zorggroep Raalte en draaien dan verzoeknummers van de bewoners. Een van hen, een oud-Luttenberger verzocht om het […]

Lees verder

Wie is het Goudhaentje van 2017?

Wie is het Goudhaentje van 2017?

| 17 November 2017 | 0 Comments

Op donderdag 4 januari 2018 is het weer zover. Dan wordt op de nieuwjaarsreceptie bekend gemaakt wie met de titel ‘Goudhaentje 2017’ naar huis gaat. Welk project, idee of initiatief zorgt ervoor dat onze gemeente een nog betere plek wordt om te wonen? Wie mag volgens u dit jaar benoemd worden tot Goudhaentje? Kent u […]

Lees verder

Najaarsvergadering Plaatselijk Belang

Najaarsvergadering Plaatselijk Belang

| 9 November 2017 | 0 Comments

Plaatselijk Belang Luttenberg houdt haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering dit jaar op donderdag 23 november. De vergadering vangt aan om 20.00 uur in Elckerlyc. Op de agenda staan onder meer het financiële en algemene jaarverslag. Voor de bestuursverkiezing is er een lid reglementair aftredend, niet herkiesbaar. Kandidaten kunnen zich tot donderdag 23 november 20.00 uur melden bij een van de bestuursleden. […]

Lees verder

Veiling: huiskamerconcert door RUserious

Veiling: huiskamerconcert door RUserious

| 3 November 2017 | 0 Comments

Altijd al eens een band in je huiskamer willen hebben? Dan is dit je kans. In het kader van Serious Request van 3fm komt de band RUserious op woensdag 13 december naar een Luttenbergse huiskamer. Door een huiskamerconcert te veilen wil de band een bijdrage leveren aan de jaarlijkse actie van 3fm. De band bestaat […]

Lees verder

Kledingactie basisschool De Esmoreit

Kledingactie basisschool De Esmoreit

| 3 November 2017 | 0 Comments

Op donderdag 16 november is de eerste kledingactie van dit schooljaar. Met de opbrengst van de kledingactie worden activiteiten en materialen voor de kinderen op school bekostigd. De kleding wordt opgehaald door het Leger des Heils. De meeste van de vele kilo’s kleding verkopen zij aan sorteerbedrijven. Ze houden ook een deel zelf, als noodvoorraad […]

Lees verder

Voortgangsrapport Vastenactie Mpongwe

Voortgangsrapport Vastenactie Mpongwe

| 28 October 2017 | 0 Comments

Stichting Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst wil u graag op de hoogte brengen van de voortgang van haar project ‘Aanleg van elektriciteit voor de school voor Landbouw en Techniek’. Met het door u gedoneerde geld en de aanvulling door Vastenactie, wordt gewerkt aan een aantal onderdelen die allen te maken hebben met het […]

Lees verder