Aftrap van het feestjaar

| 21 January 2013

Op zondag 24 februari is de officiële aftrap van maar liefst negen heel diverse activiteiten, die plaatsvinden in de enige echte Parel van Salland: Luttenberg.

In een feestelijke viering wordt stilgestaan bij de historie van de parochie Luttenberg. 175 jaar geleden werd deze gesticht om voor de mensen in het dorp een plaats van samenkomst te geven voor hun geloofsbeleving. Het thema voor de viering is: ‘Wij zijn de bouwstenen!’ Daarmee wordt benadrukt, dat een levende (geloofs-)gemeenschap bestaat uit actieve en verantwoordelijke mensen die letterlijk hun steentje bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp, het omzien naar elkaar in vreugde en verdriet, de steun en hulp aan zwakkeren in de samenleving, de zoektocht naar spiritualiteit en zingeving op een moderne manier.

De kerk wordt vrolijk uitgedost met bloemen en vaandels in de traditionele kleuren geel en wit. Er wordt gezongen door de leden van alle (kerk)koren in Luttenberg. De viering wordt voorbereid door een werkgroep van mensen uit alle geledingen. Voorganger is pastoor Verweij. Om 9.30 uur is de aanvang van de mis.
Iedereen, jong en oud, Luttenberger of niet, wordt van harte uitgenodigd voor deze feestmis!

Na afloop is er koffie, thee en krentewegge en is er ruimte voor ontmoeting en napraten. Ook kunt u dan genieten van een miniconcert van fanfare De Bergklanken en accordeonvereniging Accordeola.

Categorie: 175 jaar Kerkdorp

Comments are closed.