LuttenbergWoont start actie Behoud kapel Maria-oord

| 16 January 2016

Stichting LuttenbergWoont gaat Maria-Oord aanpakken. Dit ongeveer zes hectare groot complex in Luttenberg is in 1955 gesticht door de Zusters Franciscanessen van Denekamp, die in 1875 vanuit Duitsland in Nederland kwamen wonen. Naderhand nam de Zorggroep Raalte het pand over. In 2012 kondigde deze groep aan Maria-Oord te gaan sluiten. Er woonden oudere mensen in, soms met een mentale of lichamelijke handicap, die inmiddels een goed thuis hebben gevonden in De Schuilenburg in Raalte of elders. Stichting LuttenbergWoont wist enige investeerders te vinden die het complex wilden behouden. Plan is nu om Maria-Oord om te bouwen, zonder aan de markante bouw afbreuk te doen. Er komen elf luxe huurappartementen in en direct ernaast acht dito koopappartementen voor senioren. Dat betekent dat er in de toekomst bijgebouwd gaat worden. Maar ook dat vervallen voorzieningen worden opgeknapt.

maria-oord-702x336

Maria-Oord: veelzijdig en interessant

Maria-Oord ligt in een omgeving die het rustieke Roomse leven van weleer ademt. Direct in de omgeving is de RK kerk van Luttenberg, compleet met pastorie. Het ligt vlakbij het zogenaamde Pastoorsbos en een parktuin. Vlakbij is een kapelletje, zoals je die tientallen jaren geleden nog veel in Nederland zag. Daar is ook het gemeenschapscentrum Elckerlyc, geschikt voor dagactiviteiten. Ook de traditionele Mariagrot ontbreekt niet. Binnen deze agglomeratie is Maria-Oord gesitueerd, het voormalige klooster. Dat wordt omgeven door een grote tuin, die grenst aan een bos. In dat bos is een openluchttheater te vinden, dat ook een opknapbeurt heeft ondergaan. Het huidige Maria-Oord wordt omgebouwd tot seniorenwoningen, bestemd voor huur. Maar op het terrein verrijst ook een nieuw appartementengebouw, bestemd voor koop. Alle appartementen hebben hun ‘gezicht’ in de richting van het dorp. Daar is de gemeenschap, waar de toekomstige bewoners van Maria-Oord met volle teugen aan deel kunnen nemen.

Luttenberg. (H)eerlijk en veilig wonen

Voor de toekomstige bewoners van Maria-Oord valt er veel te genieten en veel te doen. Dit in een landelijke, fijne en veilige omgeving. Luttenberg beschikt over een eigen huisarts en meer dan 20 ondersteunende disciplines in de gezondheidszorg. Denk daarbij aan de apotheek, fysiotherapeut en dergelijke die voor het merendeel zijn gevestigd in het Gezondheidscentrum. Het Gemeenschapshuis Elckerlyc dat voor 1 miljoen euro is gemoderniseerd biedt dagbesteding voor ouderen en welzijnswerk. Bent u muzikaal? Dan kunt u uw talenten kwijt bij Muziekvereniging De Bergklanken. Ook sportieve bewoners komen aan hun trekken dankzij de nieuwe multifunctionele sporthal en diverse sportvelden. Daar waar veel bibliotheken verdwijnen of inkrimpen, blijft deze functie in Luttenberg voorshands bestaan. In Luttenberg is een grote nieuwe supermarkt en diverse speciaalzaken. Even een hapje eten? Dat kan in de drie uitstekend aangeschreven restaurants. En voor een tussendoortje is er natuurlijk een snackbar. Voor onderhoud van uw auto staan diverse autobedrijven paraat. Met andere woorden: Luttenberg heeft een voorzieningenniveau om ‘U’ tegen te zeggen.

Zorg

LuttenbergWoont gaat er vanuit dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig moeten kunnen wonen. En kunnen deelnemen aan de Luttenbergse gemeenschap. Maria-Oord is daarop ingericht. De zorg voor de bewoners van Maria-Oord is aanwezig en dichtbij. Anders dan voorheen moet iedereen in Nederland zelf betalen voor het huren of kopen van een huis, appartement of aanleunwoning. Dat geldt ook voor de niet-geïndiceerde zorg. Bewoners kunnen die extra zorg zelf inkopen in de directe omgeving. De te renoveren tweekamerappartementen van Maria-Oord voldoen ruim aan de eisen van de tijd. Ze variëren van 54 tot meer dan 70 m2 en alles wat daartussen ligt. Ze zijn voorzien van invalidentoiletten en bieden maximaal comfort. De wooneenheden hebben aan de voorkant zicht op Luttenberg en de dynamiek van het dorp. Aan de achterkant geven ze zicht op het gazon met daarachter een bos met vriendelijk wuivende bomen. In het gebouw komt een steunpunt zorg, van waaruit zorg geleverd kan worden.

De kapel

Het gebouw bezit ook een mooie kapel. Aan de Luttenbergse bevolking is beloofd dat de kapel blijft en met de verbouwing weer in oude glorie hersteld zal worden. Hier maken wij ons hard voor. Dit betekent dat de banken, het altaar en de mooie beelden weer teruggeplaatst moeten worden en dat het geheel geschilderd moet worden.
Voor deze restauratie is een bedrag van € 50.000 nodig. Wij hopen via fondsen en giften van de Luttenbergse bevolking dit bedrag bijeen te krijgen zodat we deze belofte na kunnen komen. Het moet weer een mooie stilte- en meditatie-plek worden voor de mensen die daar graag even willen komen.

Categorie: Algemeen, Plaatselijk belang

Comments are closed.