Parelvansalland

Wij zijn gestopt.

De stichting Parel van Salland heeft besloten om per 1 december te stoppen. De reden hiervoor is dat zich geen nieuwe vrijwilligers hebben aangediend. De stichting is naarstig op zoek geweest naar redactie- en bestuursleden.

Parel van Salland is op 1 november 2012 opgericht met als belangrijkste doel ‘dorpsmarketing’ voor Luttenberg te verzorgen. Dit werd bewerkstelligd door het beheer en onderhoud van de nieuws- en informatiesite www.parelvansalland.nl. Door het online promoten van de vele initiatieven die het dorp rijk is, heeft de site een bijdrage geleverd aan de leefbaarheid van het dorp. In de zeven jaar dat de website actief was, zijn er meer dan 2.400 berichten geplaatst en is de site ruim 300.000 keer bezocht. Op de site stond nieuws en informatie die door de inwoners en verenigingen zelf werd aangeleverd. Het kon variëren van een jubileum, aankondiging van een evenement, oproep voor deelname, tot een verslag van een activiteit.

Via deze weg wil de stichting iedereen bedanken die zich op welke manier dan ook heeft ingezet voor ‘de Parel’.